Mir kënnen d'Problemer aus dem 21. Joerhonnert net mat de Rezepter aus dem 20. Joerhonnert léisen. Fir mech ass e "gesellschaftlechen" Engagement dofir alternativlos! Mir "Jonk" mussen den Aarsch selwer an d'Luucht kréien a Visiounen formuléieren. Am Beschte geet dat, wann een ufänkt #kloertext ze schwätzen.

Sammy Wagner,